Huidige netwerk geschikt voor vdsl en adsl2+

Maandag, 3 januari 2005 - Enkele obstakels daargelaten kunnen vdsl en adsl2+ op één netwerk naast elkaar bestaan. Marktpartijen verwachten snel een uitrol van adsl2+.

Door Wilbert de Vries

Onderzoek van KPN wijst uit dat het vdsl-signaal in principe een negatieve impact op het signaal van adsl2+ heeft. Aanpassing aan de apparatuur en het vdsl-signaal zelf kunnen echter veel van de problemen verhelpen. Op de achtergrond zijn diverse marktpartijen dan ook op hoog niveau met elkaar in gesprek om de uitrol van vdsl en adsl2+ in goede banen te leiden.

Bij eerste proeven van KPN met vdsl (very high speed digital subscriber line) en adsl2+ op één netwerk zakte het signaal van adsl2+ met maximaal 30 procent in. Ditzelfde onderzoek toont echter ook aan dat beide technologieën in principe naast elkaar kunnen bestaan.

Aan de overleggen, door intimi het Spectraal Overleg genoemd, nemen aanbieders als KPN, Bbned, Tiscali, Versatel en Priority deel. Dit overleg moet ertoe bijdragen dat mogelijke storingen en interferenties van de twee technologieën op elkaar kunnen worden voorkomen.

"Beide technologieën zijn inderdaad mogelijk", zegt Edwin Bogert, als bedrijfsjurist namens Tiscali aanwezig bij het Spectraal Overleg. "KPN moet hiervoor de apparatuur in de kast tussen de wijkcentrale en huishoudens zodanig aanpassen dat de twee signalen elkaar niet storen."

Het overleg heeft inmiddels zijn eerste vruchten afgeworpen: KPN heeft aangegeven hier niet onwelwillend tegenover te staan. Gesprekspartners van KPN zijn dan ook tevreden over de voortgang van de gesprekken.

Afspraken

Bbned vindt dat de gesprekken voorspoedig verlopen. "Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om vdsl en adsl2+ naast elkaar te laten werken", zegt Arthur van den Ende, commercieel directeur bij de provider. "Hiervoor moet een aantal afspraken worden gemaakt om aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen. Ook technologieleveranciers worden hierbij betrokken."

"Wij zullen adsl2+ gewoon introduceren", belooft Van den Ende. "Het netwerk wordt hiervoor nu voorbereid. Wij kunnen van start zodra alle gesprekken tot een goed einde zijn gebracht. Hierover hopen we nog dit kwartaal overeenstemming te bereiken."

Ook de OPTA is een aantal malen aangeschoven om zo op informele wijze te kunnen fungeren als een soort vraagbaak. "Wij zijn inderdaad bij deze gesprekken aanwezig", zegt Edwin van de Haar van de OPTA. "Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen die het bestaan van de technologieën naast elkaar mogelijk maken."

Onderzoek

In november vorig jaar trokken diverse concurrenten van KPN aan de bel omdat KPN de uitrol van adsl2+ zou frustreren. Als beheerder van de koperlijnen wil KPN concurrenten geen toestemming geven met nieuwe technologieën aan de slag te gaan voordat duidelijk is welke impact dit heeft op het netwerk.

KPN liet hierop weten bezig te zijn met een onderzoek naar de voor- en nadelen van vdsl en adsl2+ op één netwerk. Dit onderzoek zou 'binnen enkele maanden' zijn afgerond, aldus KPN november vorig jaar.

Naar nu blijkt betrof dit een onderzoek om te kijken of het überhaupt mogelijk is om vdsl en adsl2+ via één netwerk aan te bieden. KPN gaat nu opnieuw onderzoek doen om te kijken of en op welke manier het vdsl-signaal kan worden aangepast.

Dit onderzoek zal nog minstens een halfjaar duren, zo melden bronnen aan WebWereld. Hierna zal KPN een pilot starten om te kijken welke aanpassing de beste impact op het adsl-signaal heeft. KPN hult zich vooralsnog in stilzwijgen en weigert commentaar te geven op de inhoud en voortgang van de gesprekken.


Bron: Webwereld

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina